مشاوره امور گمرکی

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

youtube
instagram
Telegram

اعضا و مشاورین امور گمرکی این شرکت از کارشناسان و وکلای دارای سابقه کار اجرایی و مدیریتی در گمرکات کشور می باشند که انتظار می رود به مدد تجربه و تخصص و اطلاع از آخرین مقررات در حوزه گمرک ، بهترین خدمات را به متقاضیان ارائه نمایند. این خدمات شامل موارد ذیل می باشند:

* ارائه مشاوره قبل از واردات و صادرات.

* ارائه مشاوره و همکاری در برخورداری صاحبان کالا از مزایا و تسهیلات.

* ارائه مشاوره و خدمات حقوقی در موضوعات مختلف.

* پیگیری پرونده های اختلافی گمرک ایران در کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمر کی.

* قبول انجام پروژه های مطالعاتی و تحقیقاتی در ارتباط با گمرک.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها