خدمات صادرات

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

ترخیص کالا,مشاوره امور گمرکی, اجاره شناور و بوکینگ كانتينر, حمل و نقل داخلی, تخلیه و بارگیری کالا,دپو و انبارداری کالا در بندرعباس, استریپ و بارگیری کانتینر

youtube
instagram
Telegram

این بازرگانی این توانایی را دارد که صادرکنندگان را در امر پیچیده صادرات کالا به کشورهای مختلف کمک کند. اکنون بیشتر از هر وقت دیگر صادر کنندگان جهت نیل به اهداف خود به یک شریک حرفه ای نیاز دارند تا با قوانین و مقررات جاری آشنایی کامل داشته باشد و دارای ارتباطات قوی با دامنه خدمات وسیع باشد. بخشی از این خدمات بشرح ذیل می باشند:

* بازاریابی.

* اخذ بیمه نامه و تسهیلات.

* فروش محصول.

* تحویل کالا از درب کارخانه و حمل به مرز خروجی.

* انجام تشریفات قانونی و گمرکی.

* بوکینگ شناور و کانتینر.

* تحویل کالا به خریدار در مقصد.


دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها