خدمات صادرات

این بازرگانی این توانایی را دارد که صادرکنندگان را در امر پیچیده صادرات کالا به کشورهای مختلف کمک کند. اکنون بیشتر از هر وقت دیگر صادر کنندگان جهت نیل به اهداف خود به یک شریک حرفه ای نیاز دارند تا با قوانین و مقررات جاری آشنایی کامل داشته باشد و دارای ارتباطات قوی با دامنه خدمات وسیع باشد.

این بازرگانی این توانایی را دارد که صادرکنندگان را در امر پیچیده صادرات کالا به کشورهای مختلف کمک کند. اکنون بیشتر از هر وقت دیگر صادر کنندگان جهت نیل به اهداف خود به یک شریک حرفه ای نیاز دارند تا با قوانین و مقررات جاری آشنایی کامل داشته باشد و دارای ارتباطات قوی با دامنه خدمات وسیع باشد.

youtube
instagram
Telegram
دوشنبه ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳  ۰ نظر   ۶۲۰ بازدید

خدمات صادرات

این بازرگانی این توانایی را دارد که صادرکنندگان را در امر پیچیده صادرات کالا به کشورهای مختلف کمک کند. اکنون بیشتر از هر وقت دیگر صادر کنندگان جهت نیل به اهداف خود به یک شریک حرفه ای نیاز دارند تا با قوانین و مقررات جاری آشنایی کامل داشته باشد و دارای ارتباطات قوی با دامنه خدمات وسیع باشد. بخشی از این خدمات بشرح ذیل می باشند:

* بازاریابی.

اخذ بیمه نامه و تسهیلات.

فروش محصول.

تحویل کالا از درب کارخانه و حمل به مرز خروجی.

انجام تشریفات قانونی و گمرکی.

بوکینگ شناور و کانتینر.

تحویل کالا به خریدار در مقصد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها