خدمات بازرگانی و لجستیکی

بازرگانی خمیسی با رویکردی کاملاً جدید در چند سال اخیر و با تلاش فراوان سعی نموده است که دامنه فعالیتهای خود را با استفاده از ظرفیتهای موجود و به پشتوانه جذب نیروهای متخصص / حرفه ای توسعه دهد.

بازرگانی خمیسی با رویکردی کاملاً جدید در چند سال اخیر و با تلاش فراوان سعی نموده است که دامنه فعالیتهای خود را با استفاده از ظرفیتهای موجود و به پشتوانه جذب نیروهای متخصص / حرفه ای توسعه دهد.

youtube
instagram
Telegram
یک‌شنبه ۶ اسفند ۱۴۰۲  ۰ نظر   ۵۶۲ بازدید

خدمات بازرگانی و لجستیکی

بازرگانی خمیسی با رویکردی کاملاً جدید در چند سال اخیر و با تلاش فراوان سعی نموده است که دامنه فعالیتهای خود را با استفاده از ظرفیتهای موجود و به پشتوانه جذب نیروهای متخصص / حرفه ای توسعه دهد.

دیدگاه خود را بیان کنید

Code Image

عضویت ها